Opvoedpraktijk Vleuterweide en Odijk

. .
. .
Telefoon: zie contact
info@opvoedpraktijkvleuterweide.nl
nienke.walstra@me.com
www.opvoedpraktijkvleuterweide.nl

Sociale vaardigheidstraining voor kleuters.

Jonge kinderen verkennen de wereld vanuit hun eigen - egocentrische - vertrekpunt. In contact met de buitenwereld, eerst met diverse leden van het gezin, later met leeftijdgenoten en juffen/meesters op school, leren ze dat er meerdere gezichtspunten zijn.
Als de wereld groter wordt er van kleuters verwacht dat ze zich ook
in een ander gaan verplaatsen. Een kind dat daar moeite mee heeft, kan minder samenspelen. Dit zou een achterstand in de ontwikkeling kunnen veroorzaken, want juist via dit samenspel oefent het kind in het leggen van contacten. Sociaal functioneren houdt meer in dan je inleven in de situatie van een ander. Er zijn sociale vaardigheden nodig: luisteren, delen, weglopen, troosten, helpen, enzovoort. Het is voor het kind belangrijk om in te kunnen schatten welke van deze vaardigheden van toepassing zijn en hoe je die moet hanteren.

 

Kinderen die zich moeilijk weten te handhaven tussen leeftijdgenoten kunnen verschillend gedrag vertonen: teruggetrokken gedrag, angstig gedrag, weinig of geen oogcontact, weinig initiatief, weinig weerbaar, impulsief en druk gedrag, zowel fysiek als verbaal, ruzies (met broertjes/ zusjes), veroorzaakt veel last voor anderen, stoer gedrag: zichzelf overschreeuwen, grootste, sterkste, beste, overdrijven, soms agressief: slaan, schoppen, spullen vernielen, onverschillig of afwijzend, slecht luisteren, overheersend, deelt de lakens uit, kan weinig rekening houden met de wensen van anderen, weinig eigenheid, met alle winden meewaaien, weinig durven, slaapproblemen, hoofdpijn/ buikpijn, vaak lichamelijk gespannen.

 

 

De training is gericht op het aanleren van vaardigheden die te maken hebben met: afstemmen op elkaar, onderhandelen in spelsituaties, opkomen voor jezelf, reageren op een afwijzing. Er wordt veel geoefend, bijvoorbeeld in het elkaar aankijken, luisteren naar elkaar, duidelijk iets kunnen zeggen, iets op een goede manier kunnen vragen, omgaan met de gevoelens: blij, boos, bang en bedroef. 

Tijdens de training wordt het kind uitgedaagd om te leren met en van anderen. Het wordt niet steeds op zijn tekortkomingen gewezen. Het kan van andere kinderen vaardig gedrag afkijken en voelen dat het niet anders is dan de andere kinderen. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Misschien wel voor het eerst voelt het kind steun en zelfvertrouwen. Het kan sociaal vaardig gedrag vertonen tijdens het oefenen en daar direct het effect van ervaren door de positieve reacties van anderen. Zo gaat het kind merken dat het tot meer in staat is. Dat helpt het kind bij het leggen en onderhouden van contacten met zowel leeftijdgenoten als volwassenen. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde nemen toe.

Er wordt voorgelezen, gepraat en gespeeld in groepjes van maximaal zes kinderen. We oefenen vooral die situaties waar kinderen in het dagelijks leven mee in aanraking komen en die als lastig worden ervaren. Dat doen we met behulp van –onder andere - het poppenspel, perspectiefspelletjes en zintuigspelletjes. De mogelijkheid tot interactie, onderlinge correctie en zelfonderzoek zal ruimschoots gecreëerd worden. Het is belangrijk dat de kinderen zowel thuis als op school regelmatig te horen krijgen wat ze goed doen om zo de verandering in gang te zetten. Daarom vindt er vanuit de groep terugkoppeling plaats naar ouders en school.

Er zijn 15 bijeenkomsten van een uur. De groep start zodra er voldoende aanmeldingen zijn.